Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Predčasná ejakulácia – dotazník pre pacientov – PEDT

Predčasná ejakulácia je najčastejšou mužskou sexuálnou poruchou s výskytom až u 18-31% mužov. Hovorí sa o nej veľmi málo, a to z mnohých dôvodov, či už je to hanba či obava, ale i obtiažna liečba. S pokrokmi v medicíne bol i v tejto oblasti v poslednej dobe zaznamenaný určitý posun, a to nielen v diagnostike, ale i v liečbe. Prvý krok ku správnej diagnóze a k prípadnej odbornej pomoci vám môže poskytnúť tento overený dotazník používaný urológmi a andrológmi na celom svete. Jeho vyplnenie by vám i vášmu lekárovi malo poskytnúť základnú predstavu o závažnosti vášho problému a nutnosti liečby.

Dotazník pre pacientov – PEDT.