Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Základné pojmy

Vysvetlenie pojmov, cudzích slov a odbornej terminológie, skratiek:

 • Erekcia - stoporenie/stvrdnutie penisu, pri ktorom je možné uskutočniť pohlavný styk
 • Ejakulácia - dej, pri ktorom sa dostáva ejakulát z tela von.
 • Ejakulát - je tekutina mliečno bielej farby, ktorá je produktom mužských pohlavných žliaz. Obsahuje spermie a seminálnu tekutinu. Zloženie ejakulátu poskytuje ideálne transportné médium pre spermie, ktoré v ňom dokážu určitú dobu prežiť a umožniť tak oplodnenie vajíčka.
 • Orgazmus - sexuálne vyvrcholenie. Príjemná psychoemocionálna a fyziologická reakcia na sexuálnu stimuláciu u muža sprevádzaná väčšinou ejakuláciou.
 • Polúcia - označenie pre mimovoľný výron semena/ejakuláciu/ počas spánku.
 • Penis - pohlavný orgán muža
 • Prepucium - predkožka
 • Frenulum - uzdička, kožná riasa spájajúca predkožku a žaluď na spodnej strane.
 • Frenulum breve - krátka uzdička, často býva príčinou predčasnej ejakulácie.
 • Skrótum - miešok, v ktorom sú uložené semenníky.
 • Testes - semenníky
 • Inhibítor SSSR - selektívny inhibítor spätného vychytávania serotonínu, dnes najčastejšie používaná skupina liekov k terapii predčasnej ejakulácie. Patria do skupiny antidepresív.
 • Inhibítor fosfodiesterázy 5. typu - skupina liekov primárne určená k terapii porúch erekcie. Používajú sa aj v kombinácii k liečbe predčasnej ejakulácie.
 • Frenuloplastika - operačný zákrok, chirurgické prerušenie uzdičky a následná plastika.
 • Cirkumcízia - obriezka. Chirurgické odstránenie predkožky.
 • Anestetikum - látka, ktorá sa používa k prerušeniu vedenia nervových vzruchov a tým znecitlivenie danej oblasti. Ako lokálna liebča sa používa pri terapii predčasnej ejakulácie.
 • Anamnéza - je rozhovor lekára s pacientom, pri ktorom pacient opisuje svoje zdravotné obtiaže. Ide o najdôležitejší a zároveň prvý krok v diagnostike predčasnej ejakulácie.