Liečba

Našťastie na začiatku 3. tisícročia máme niekoľko možností liečby a dokážeme pacientom ponúknuť viacero možností pomerne účinnej liečby, ktorá sa môže aj vzájomne kombinovať. Každý muž je ale iný, rozdielny jedinec, s inými osobnými, pracovnými, intímnymi zvykmi, s rôznou frekvenciou intímneho života. Inak liečime muža, ktorý má styk 1x za mesiac, a inak muža, ktorý má styk viackrát za týždeň. Je preto vhodné, dokonca až žiadúce, aby každý muž, ktorý naberie odvahu a chce tento problém riešiť, prišiel na konzultáciu a vyšetrenie k lekárovi, ktorý sa zaoberá touto problematikou. Po vyšetrení a po konzultácii lekár spolu s pacientom, prihliadnuc na frekvenciu sexuálnej aktivity, iné ochorenia, pracovný život, odporučí pacientovi najúčinnejšiu liečbu. O jednotlivých možnostiach sa dočítate nižšie.

Ak ste nabrali odvahu a chcete riešiť problém s predčasnou ejakuláciou, neváhajte a vyplňte kontaktný formulár alebo sa objednajte na 032/6524082 alebo na 0905990600.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.