Privátna urologická ambulancia a RS BROS v Trenčíne oznamuje, že v dňoch 16.10. až 18.10. 2019 sa nebude ordinovať. Akútne prípady ošetrí Fakultná nemocnica v Trenčíne.

Privátna urologická ambulancia a RS BROS v Novom Meste nad Váhom oznamuje, že dňa 16.10.2019 sa nebude ordinovať. Akútne prípady ošetrí Nemocnica s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom, MUDr. Plesník.
Personál
Lekári
MUDr. Roman Sokol, MPH
e-mail: roman.sokol@urology.sk
MUDr. Juraj Holba
e-mail: juraj.holba@urology.sk
MUDr. Peter Kohútek
e-mail: peter.kohutek@urology.sk
MUDr. Marek Lukáč
e-mail: marek.lukac@urology.sk
MUDr. Juraj Sokol
e-mail: juraj.sokol@urology.sk
Sestry
PhDr. Petra Kubáníková
e-mail: petra.kubanikova@urology.sk
Bc. Zuzana Biela
Momentálne na materskej dovolenke

e-mail: sestricky@urology.sk
Ivona Császárová
e-mail: sestricky@urology.sk
Bc. Kristína Kramárová
Momentálne na materskej dovolenke

e-mail: sestricky@urology.sk
Bc. Ivana Krbaťová
e-mail: sestricky@urology.sk
Bc. Ľubomíra Cipovová
e-mail: sestricky@urology.sk
s.Kristína Bulková
e-mail: sestricky@urology.sk
s.Ľubica Miklánková
e-mail: sestricky@urology.sk
s.Katarína Hrabovská
e-mail: sestricky@urology.sk