Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Psychoterapia

Psychoterapia je tiež jednou z možností liečby. Je najmenej účinná a vyžaduje si veľa času a aj trpezlivosti zo strany oboch partnerov, preto nie je veľmi vyhľadávaná a nie je ani veľmi odporúčaná.