Medikamentózna

Medikamentózna liečba je systémová/celková a lokálna, prípadne ich kombinácia.

Systémová liečba

Pri tejto liečbe využívame účinok inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu, napr. sertralínu. Ide o preparát, ktorý sa primárne využíval a využíva na liečbu depresie. Pri liečbe EP ale využívame jeho účinok na predĺženie času od začiatku pohlavného styku do času, kedy muž dosiahne ejakuláciu. Je možná aj titrácia dávky, teda postupné nastavenie na určitú dávku liečiva a takisto aj postupné znižovanie liečiva.

Najväčšou novinkou v liečbe EP je preparát s účinnou látkou dapoxetin. Ide o originálnu molekulu špeciálne vyvinutú na liečbu predčasnej ejakulácie. Táto molekula zatiaľ nie je registrovaná na Slovensku, a preto ju naši muži nemajú k dispozícii. Podľa výsledkov klinických štúdií a referencií zahraničných kolegov ide naozaj o veľmi účinnú a bezpečnú látku. Aj inhibítory fosfodiesterázy 5. typu /tadalafil , sildenafil, vardenafi / majú pozitívny účinok u mužov s predčasnou ejakuláciou. Ich mechanizmus účinku sa vysvetľuje zvýšením prekrvenia kavernóznych /toporivých/ telies, a teda znížením citlivosti penisu. Ďalšou významnou vlastnosťou tejto liekovej skupiny je schopnosť dosiahnutia erekcie bezprostredne po prežití orgazmu a po ejakulácii, muž je oveľa skôr pripravený uskutočniť ďalší pohlavný styk.

Niekedy je vhodné používanie kombinovanej liečby, teda inhibítora spätného vychytávania sérotonínu a inhibítorov fosfodiesterázy 5. typu. Veľmi veľa mužov si pochvaľuje hlavne túto kombináciu, ktorá je naozaj úspešná a bezpečná.

Lokálna liečba

Používanie lokálne znecitlivujúcich liekov, napr. Mesocain gel alebo iných medikamentov vo forme sprejov, je jednou z možností liečby. Jej výhodou je ľahká aplikácia, pomerne rýchly efekt liečby. Nevýhodou tejto liečby je možnosť prenosu účinnej znecitlivujúcej látky do pošvy partnerky, a tým aj zníženie jej prežívania intenzity a kvality pohlavného styku.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.